Contributie

De contributie wordt tijdens de jaarvergadering vastgesteld. Het streven is om het tarief schappelijk te houden. Omgerekend per training gaat het om enkele euro's.

Het tarief voor 2021 bedraagt dertig euro per kwartaal (eenmaal sporten per week), dan wel vijftig euro per kwartaal (tweemaal sporten per week). Wie driemaal per week wil sporten, betaalt 65 euro.

De contributie wordt per kwartaal door middel van automatische incasso geïnd.